Památky kolem středního toku Vltavy

MAS Sedlčansko

Štětkovice

GPS lokace 49° 40’ 20’’N 14° 30’ 23’’E
Mapa Štětkovice

Pamětihodnosti:
Zámek čp. 1 - NPÚ
Sochy sv. J. Nepomuckého a sv. Ant. Paduánského u rybníka - NPÚ

Místní části:
Bořená Lhota, Chrastava, Sedlečko


Štětkovice leží v zemědělské oblasti a proto většina obyvatel nacházela obživu především v zemědělství. Dalším zdrojem zaměstnanosti byla těžba a zpracování kamene v místních a okolních lomech. Kvalitní žula bývala vyhledávaným stavebním materiálem a pro dobrou leštitelnost i dekorativním prvkem.

Štětkovice patřily do 16. století rytířům z Maršovic. Od roku 1554 obec vlastnil Jan z Říčan a ten ji připojil ke Kosově Hoře. Roku 1881 koupil Štětkovice Leopold Polák, který se zasloužil o vznik vlakového nádraží a založil také místní lihovar.

Za druhé světové války se ves stala součástí vojenského cvičiště Zbraní SS Benešov a její obyvatelé se museli 1. dubna 1944 vystěhovat.

Štětkovice se mohou pochlubit vlastním zámkem. Kdysi zde stávala tvrz, která bývala podle středověkého způsobu chráněna příkopy, náspy a rybníky. Tvrz byla v polovině 18. století přestavěna na jednopatrový zámek, nad jehož podjezdem bývala domácí kaple. K zámku přiléhal lihovar, který je v současné době již zbourán. Stranou proti zámku je za rybníkem budova starého špejcharu.

 

 Ozdobou obce jsou dvě barokní, z pískovce tesané sochy, původně stojící na hrázi návesního rybníka. Později byly přemístěny blíže ke kapličce. První znázorňuje Jana Nepomuckého, druhá sv. Antonína Paduánského. Sochy vytesal neznámý mistr v 1. polovině 18. století. Obě sochy spočívají na barokních, žulových podstavcích.

Mešní kaple byla postavena v roce 1931. Uvnitř je oltář s
obrazem sv. Antonína. Poblíž kaple je žulová zvonička. Na
dolní části čtyřbokého hranolu má letopočet 1868, uprostřed
obrázek sv. Floriána a v horní části visí zvonek.


PASSPORTY:

Po kliknutí na kartu se Vám zobrazí informace v PDF dokumentu, který si můžete uložit do počítače, nebo vytisknout.