Památky kolem středního toku Vltavy

MAS Sedlčansko

Solenice

GPS lokace 49° 37' 7"N 14° 11' 39"E

Pamětihodnosti:
Líšnice - Hradiště

Místní části:
Větrov, Dolní Líšnice


Obec Solenice nese své jméno od rodu Solínků, kteří zde žili do 17. století. Kdysi neznámá vesnička v
chudém Středním Povltaví, zmiňovaná už roku 1142, patřila původně Sedleckému klášteru u Kutné Hory. S výstavbou Orlické přehrady se začala přepisovat historie obce. Přemostění Vltavy prakticky otevřelo cestu do světa. Samotná stavba dala obživu lidem z širokého okolí. Současně s přehradou vyrostlo i nové sídliště venkovského typu, kde našli domov i práci nejen lidé ze zatopených vesnic, ale i kvalifikovaní specialisté odjinud.

Dolní Líšnice
Návrší Hradiště je na vrcholu v nadm. výšce 518m, při ústí Líšnického potoka do Vltavy. V současnosti téměř zcela zničené hradiště bylo dvojdílné, obehnané kamennými valy. Vnitřní část se rozkládala kolem vrcholu, níže položené předhradí přiléhalo z jižní strany. Nepatrné části valů jsou zachovány jen na severní a jižní straně areálu hradiště. Lokalita nebyla dosud zkoumána - podle dvou nejasných zlomků keramiky lze uvažovat o datování do období knovízské kultury mladší doby bronzové.


PASSPORTY:

Po kliknutí na kartu se Vám zobrazí informace v PDF dokumentu, který si můžete uložit do počítače, nebo vytisknout.