Památky kolem středního toku Vltavy

MAS Sedlčansko

Počepice

GPS lokace 49°35'46"N 14°22'59"E
Mapa Počepice

Pamětihodnosti:
Kostel sv. J. Křtitele - NPÚ
Fara čp. 29 - NPÚ
Sochy na můstku - NPÚ

Místní části:
Oukřtalov, Rovina, Skuhrov, Veselíčko, Vitín 


První písemná zmínka o obci pochází z roku 1219, je ale pravděpodobné, že obec vznikla už někdy v 11. století.

Název obce pochází zřejmě od slova čáp, neboť místní vladykové užívali ve svém erbu čápa (podle místní pověsti). 

Největší dominantou je farní kostel sv. Jana Křtitele se hřbitovem. Kostel pochází z 1. pol. 14. stol. a původně byl slohu gotického. V roce 1790 byl přestavěn a rozšířen. Gotický sloh byl uchován v presbytáři, hlavní oltář je barokní. Tehdy také kostel dostal nynější podobu. Nejznámějším farářem, který zde působil, byl spisovatel Jan Křtitel Roškot. 

Další dominantou obce je fara, která byla postavena roku 1775 Ferdinandem z Lobkowicz. V půli cesty na Vysoký Chlumec najdeme barokní sochy sv. Vojtěcha a sv. Jana Nepomuckého. Místu se říká "U svatých" podle pověsti o knížeti, který v těchto místech bloudil a prosil zmiňované o pomoc.

V roce 1864 byla založena jednotřídní škola a v roce 1937 byla otevřena měšťanská škola. Od roku 1877 zde existuje Sbor dobrovolných hasičů. Kromě základní školy je zde i škola mateřská a obecní knihovna.

  


PASSPORTY:

Po kliknutí na kartu se Vám zobrazí informace v PDF dokumentu, který si můžete uložit do počítače, nebo vytisknout.