Památky kolem středního toku Vltavy

MAS Sedlčansko

Nechvalice

GPS lokace 49° 34’ 40’’N 14° 23’ 36’’E
Mapa Nechvalice

Pamětihodnosti:
Kostel sv. Mikuláše – NPÚ
Bratříkovice – Mobiliář kaple – NPÚ
Libčice – Rolnická usedlost čp. 9 - NPÚ

Místní části:
Bratřejov, Bratříkovice, Březí, Dražka,
Hodkov, Huštilář, Chválov, Křemenice, Libčice, Mokřany,
Rážkovy, Ředice, Ředičky, Setěkovy, Vratkov


Nechvalice vznikly asi v 10. nebo 11. století, kdy se zde usadil zeman Nechval. V roce 1502 byly Nechvalice prodány Václavovi a Ladislavovi Popelům z Lobkowic. V obci nad potokem stávala tvrz, v níž žil rychtář.

Nechvalicko podle archeologických nálezů bylo osídleno již v předkřesťanských obdobích. Samotná osada Nechvalice je také značně stará, historici předpokládají, že na území dnešních Nechvalic se usídlil zeman Nechval pravděpodobně v 10. či 11. stol. Nechval dal jméno jak rodu (Nechvalici) tak i pozdější obci. Osada Nechvalice leží v údolí Počepického potoka.

Vladykové a později rytíři Nechvalici měli ve 14. stol. ve znaku orlici. Historické prameny hovoří o Divišovi, Přibíkovi a Vavřincovi, kteří byli majiteli panství před r. 1370. Roku 1378 se stává vlastníkem Nechvalic Diviš, po jeho smrti Soběhrd a Bohuslav řečený Žáček. Dalšími majiteli byli bratři Rackové z Chválova.

Poslední znamý z rodu Nechvaliců - Diviš - prodává roku 1502 Nechvalice s veškerým zbožím (tj. nechvalickou tvrzí, poplužním dvorem, kaplanstvím, polovinou poplužního dvora v Libčicích a dále vsi Mokřany, Hodkov, Bratřejov a Bratříkovice) Václavu a Ladislavu Popelům z Lobkowiczz na Chlumci (dnes Vysokém). Toto je prakticky poslední zmínka o rodu Nechvaliců v dějinách, v dalších historických pramenech se již neobjevují. Popelové dosadili na opuštěnou trvz rychtáře jakožto správce a poplužní dvůr zrušili. Podle pověstí se stali nejznámějšími z rychtářů členové rodu Nováků, kteří se vyznačovali mimořádnou krutostí k poddaným a ziskuchtivostí.

Tvrz stála na návsi nad potokem, na němž vznikl postavením hráze rybník Pilík, byla chráněna vodou. V přízemí byla zděná, v patře roubená. V pozdějších letech byla zbořená a zachoval se z ní jen klenutý sklep.

Nejcenější památkou v obci je farní kostel sv. Mikuláše, který je zmiňován jako farní již roku 1350. Stojí na malém pahorku. Jeho zdivo je mohutné a v minulosti byl obehnán příkopem. Z toho lze usuzovat, že v minulosti plnil úlohu posledního útočiště osadníků před nepřáteli. Kostel je původně románský, později částečně přestavěn ve stylu gotiky. Věž zůstala románská. Hlavní oltář v novogotickém slohu z roku 1890 nahradil předchozí barokní. Má kromě obrazu patrona - sv. Mikuláše i i obrazy dvou českých světců - sv. Ludmily a sv. Václava, jejichž autorem je malíř Scheiwl. Kostel byl opraven v letech 1999 až 2006.

 

Bratříkovice byly založeny dle tradice zemanem Bratříkem. Leží na jižním svahu kopce Vejřice (562 m n.m. - Čeněk Habart ho nazývá Líkarta). Osada v minulosti prožívala obdobné osudy jako nedaleký Bratřejov. Patřila tedy Nechvalicům a později ke Chlumci. Jižně pod osadou teče Varovský potok.

 

 

Libčice leží 1 km jihovýchodně od Nechvalic. Založil je zeman Libeč z rodu Libčiců, kteří měli v osadě poplužní dvůr. Ten byl později rozdělen na půl, přičemž polovinu vlastnili Nechvalici. Diviš z Nechvalic prodal svoji polovinu statku Popelům z Lobkowiczz na Chlumci.


PASSPORTY:

Po kliknutí na kartu se Vám zobrazí informace v PDF dokumentu, který si můžete uložit do počítače, nebo vytisknout.