Památky kolem středního toku Vltavy

MAS Sedlčansko

Křepenice

GPS lokace 49°42'10.42"N 14°20'51.22"E
Mapa Křepenice

Pamětihodnosti:
Tvrz Jakuba Krčína z Jelčan čp. 4 a 58 - NPÚ

Místní části:
Chatová oblast Rybárna a chatová oblast Cihelna.


Počátky vsi se datují s pronikáním křesťanství do Čech. Osada patřila ke Kamýku a zásluhou Jana Lucemburského se stala obec ve 13. století samostatnou správní jednotkou. V roce 1322 daroval Křepenice Jan Lucemburský Heřmanovi z Milíčína a v roce 1352 byla ves připojena k rožmberským Sedlčanům.

Roku 1580 postoupil statek v Křepenicích se vsí Vilém z Rožmberka vzdělanému a podnikavému Jakubu Krčínu z Jelčan, staviteli rybniční soustavy v jižních Čechách. Krátce na to začal Jakub Krčín stavet renesanční tvrz s dvorcem, kterou pojmenoval Nový Hrádek Krčínov, po vzoru rožmberské Kratochvíle. Podle smlouvy měl majetek po Krčínově smrti připadnout zpět Vilému z Rožmberka, ale panství bylo předáno Zdeňkovi Vojtěchu Popelovi z Lobkowicz, protože Vilémův dědic Petr Vok z Rožmberku mu panství prodal. 

V době druhé světové války byla ves 31. října 1943 vystěhována a jako součást vojenského cvičiště Zbraní SS Benešov sloužila zájmům německé armády. Severně od obce je pamětní kámen, připomínající koncentrační tábor SS.

Krčínova tvrz
Nejvýznamnějším majitelem Křepenic byl Jakub Krčín, který obec koupil v roce 1580. Nechal si zde vystavět mohutnou renesanční vodní tvrz. Přístup do tvrze je zprostředkován dlouhým mostem, který byl dříve zakončen padacím mostem. Most vedl přes rybník Návesník. Dominantní stavbou je dvoupatrový zámek čtvercového půdorysu. Výzdoba místnostní byla velmi bohatá. Dochovaly se zbytky renesančních nástěnných maleb s mytologickými náměty. Krčín prý využíval tvrz k alchymii.

Objekt obklopoval rybník nazývaný Návesník, do tvrze se vjíždělo po kamenném mostě. V současné době probíhá rekonstrukce stavby. 


PASSPORTY:

Po kliknutí na kartu se Vám zobrazí informace v PDF dokumentu, který si můžete uložit do počítače, nebo vytisknout.