Památky kolem středního toku Vltavy

MAS Sedlčansko

Klučenice

GPS lokace 49° 33' 42"N 14° 11' 51"E
Mapa Klučenice

Pamětihodnosti:
Kostel sv. J. Křtitele a sv. Ant. Poustevníka – NPÚ
Voltýřov – Hradiště „Žíkovec“ - NPÚ

Místní části:
Kamenice, Kosobudy, Koubalova Lhota, Planá, Voltýřov, Zadní Chlum


První písemná zmínka o obci pochází z roku 1334. Největší památkou v obci je barokní jednolodní kostel Narození svatého Jana Křtitele a svatého Antonína Poustevníka. Stavba pochází z roku 1723, vznikla na místě starého kostela zbořeného o rok dříve. Kostel má bohatou výzdobu s obrazem sv. Jana Křtitele od Václava Vavřince Rainera.


 

Voltýřov – hradiště Žíkovec
Ostrožna, na které hradiště leží, byla původně vysoko nad údolím Vltavy a Voltýřovského potoka, chráněná strmými skalními srázy. Hradiště zde vzniklo již v 10. století př. n. l., na počátku pozdní doby bronzové, archeologické nálezy pocházejí rovněž z doby halštatské. Ke strážním a sídlištním účelům bylo využito ve střední době hradištní. Pravděpodobně se jednalo o dvojdílné hradiště o rozloze asi 3 ha. Akropole byla na severní straně, na jižní straně byla původně snad dvě předhradí. Předpokládané jižní přehradí je však zalito Orlickou přehradou. Hradiště snad souvisí s protilehlým hradištěm u Vystrkova a mělo za úkol chránit říční brod přes Vltavu. Nejvýraznější opevnění se dochovalo na severní straně, kde úzkou šíji přetíná přírodní sedlovitá prohlubeň, chráněná mohutnou fortifikací, od úrovně sedla až 8 m vysokou. Na této straně se dochoval val v délce cca 80 m. Byl stavěn ve dvou fázích, nejprve jako dřevěno-kamenný, posléze jako hlinito-kamenný. Po 150 m od valu se téměř rovná akropole (dnes částečně odražena a porostlá mladým lesem) začíná svažovat k jihu. Hrana tvořena pozůstatkem vnitřního valu, oddělujícího předhradí.


PASSPORTY:

Po kliknutí na kartu se Vám zobrazí informace v PDF dokumentu, který si můžete uložit do počítače, nebo vytisknout.