Památky kolem středního toku Vltavy

MAS Sedlčansko

Kamýk nad Vltavou

GPS lokace 49° 38’ 23’’N 14° 14’ 57’’E
Mapa Kamýk nad Vltavou

Pamětihodnosti:
Zřícenina hradu Vrškamýk - NPÚ
Kostel Narození P. Marie – NPÚ
Venkovská usedlost čp.2 - NPÚ
Vodní dílo Kamýk
Most přes Vltavu

Místní části:
Velká


Kamýk nad Vltavou leží v půvabném údolí připomínajícím dvě otevřené dlaně, v nichž se vine široký proud Vltavy. Po obou stranách se doširoka rozvírají svahy a stráně pozvolně i prudce klesající ke břehům. Hluboké lesy střídají louky a pole, které prostupují osaměle skupiny borovic a mohutných
bludných kamenů.

Na konci 10. století tu zřejmě Přemyslovci založili několik dvorců, mezi nimi i místní hrad Vrškamýk s loveckým dozorčím a malou osadou pod hradem zvanou Kamýk (podle velkých kamenů či vyčnívajících skal na vrchu - tehdy zvaných Kamýky).

Dne 16. června 1186 vystavuje na hradě Kamýku český kníže Bedřich listinu věnovanou cisterciáckému klášteru v městě Zwettelu v Dolním Rakousku.

Rozkvět Kamýcka je spojen zejména s panováním Václava I. (1230 - 1253). Kamýk byl tehdy ústředním místem velkého správního i soudního okrsku ležícího na levém břehu Vltavy až po Brdy. Na hradě sídlil často král, jeho úředníci a lovčí.

Ještě za Jana Lucemburského byl Kamýk nesoucí název "královské město" postoupen i s některými okolními obcemi panu Heřmanu z Miličína. V roce 1350 je zde postaven dřevěný farní kostel zasvěcený Narození Panny Marie a Karel IV. vykupuje panství zpět pod královskou moc. Od roku 1357 začíná význam Kamýka ustupovat a to zejména v souvislosti s vybudováním hradu Karlštejn.

Roku 1623 kupuje Kamýk za 28 tisíc zlatých Polyxena z Lobkowicz a připojuje jej k vysokochlumeckému panství. Roku 1650 zachvátí Kamýk obrovský požár a morová rána. V 17. století je v Kamýku založena škola, nemocnice, pivovar a obec získává právo pořádat třikrát do roka výroční trhy. V lednu 1874 je ustaven poštmistrovský úřad. Významnou událostí v historii obce bylo postavení mostu v roce 1887. Počet obyvatel v druhé polovině 19. století činil přibližně 600 lidí, kteří žili v 66 domcích. 

K podstatným změnám dochází až po roce 1945. Bývalá idylická obec ležící stranou významnějších komunikací, se postupně mění v rušné středisko, staví se nové obytné domy, přehrada, elektrárna a továrna. V současné době žije v obci 800 obyvatel ve 210 domcích. V okolí Kamýka je 450 rekreačních chat.

Hrad Vrškamýk
Hrad byl založen na úzkém hřebenovitém výběžku. Z obranného hlediska není jeho poloha ideální. Přední část hradu má podélnou podobu a přiléhala na ní patrně přední brána. K ní pak dvouprostorová budova. Zadní hrad představuje pravidelný dlouhý obdélník, z něhož mírně vystupovala pouze vstupní věž. Celý hrad byl vybudován z lomového, pečlivě do řádek zděného zdiva.

Hrad - nyní už jen zřícenina, prochází v současné době rekonstrukcí. Ve spolupráci s památkáři a odborníky na středověké hrady dochází ke zpevnění hradního zdiva, úpravě terénu a vybudování širšího zázemí. V roce 2010 byla dokončena stabilizace hradu a bylo vystavěno středověké dětské hřiště.

  

 

Vodní dílo Kamýk
Kamýk patří k nejmenším vodním nádržím na řece Vltavě. Byl spuštěný v roce 1962. Slouží především k vyrovnávání stavu vody odtékající z nádrže Orlík. Disponuje také malou elektrárnou o celkovém výkonu 40 MW. Výška hráze činí 24,5 m a maximální hloubka je 14 m. V hrázi se nachází také malá plavební komora. Na nádrži funguje v letním období lodní doprava.

 

Kamýk – most přes Vltavu
Most v Kamýku nad Vltavou byl po dlouhá léta unikátní a velmi důležitou stavbou. Dříve byl totiž jediný mezi Prahou a Podolskem.

Slavnostní otevření mostu se uskutečnilo v roce 1887. Již na jaře dalšího roku jej ale strhla velká voda. Další most byl postaven hned v roce 1889 a sloužil až do roku 1999, kdy byl nahrazen novou stavbou. Délka současného mostu činí 110 m a šířka 12 m.


PASSPORTY:

Po kliknutí na kartu se Vám zobrazí informace v PDF dokumentu, který si můžete uložit do počítače, nebo vytisknout.