Památky kolem středního toku Vltavy

MAS Sedlčansko

Jesenice

GPS lokace 49° 36’ 45’’N 14° 29’ 17’’E
Mapa Jesenice

Pamětihodnosti:
Kostel Nejsvětější trojice - NPÚ
Výklenková kaple - pouze socha sv. Jana Nepomuckého – NPÚ
Kamenný most
Křížová cesta
Zadní boudy – hrad Zvěřinec - NPÚ

Místní části:
Boudy, Dobrošovice, Dolce, Doublovičky, Hulín, Martinice, Mezné, Vršovice


Archeologické nálezy dokazují, že historie Jesenice sahá do dávných dob, přičemž k jejímu založení pravděpodobně přispěla výhodná poloha, hojnost lesů a úrodná půda. Název obce vznikl ze staroslovanského slova jasen, což v překladu znamená jasný.

Kostel Nejsvětější Trojice
Nejvýznamnější památkou v Jesenici je kostel Nejsvětější Trojice, založený v roce 1350. Původně měl skromné rozměry a podobal se velké, čtvercové, goticky sklenuté kapli. Okolo roku 1386 byla ke kostelu přistavěna chrámová loď a výklenky postranních oltářů byly vyzdobeny freskami. Kostel se v původní podobě nedochoval.

Roku 1617, kdy Nedrahovice a Jesenici vlastnil Diviš Černín z Chudenic, byla ke kostelu přistavěna věž, klenba presbytáře a částečně i loď byla ozdobena malbou s biblickými výjevy. Diviš Černín tehdy netušil, že bude o čtyři roky později popraven a jeho tělo pochováno v hrobce pod dlažbou předsíně. Kostel však časem zchátral tak, že nemohl být ani zachován, ani opraven, a tak byl v dubnu 1799 z větší části zbourán.

Klenba presbytáře se zhroutila na hrobku Diviše Černína, prorazila ji a zasypala. Při přestavbě byl nalezen ve stropě nad oltářem husitský misál se zápisem z roku 1583, opatřený dřevěnými deskami. Podle očitých svědků tehdejší farář Hanousek prohlédl tuto památnou knihu, vložil ji do bedny a nechal ji opět zazdít. Již v říjnu 1799 stál kostel nový. Ze staré budovy byla ponechána věž a část severního a jižního zdiva chrámové lodi. Ve věži visely původně tři zvony, dochoval se však jen jeden, zato ten nejcennější, ulitý v roce 1550 zvonařským mistrem Tomášem Jarošem Brněnským.

Z osadních sbírek byly do nového kostela postupně zakoupeny varhany, nový dubový oltář a křtitelnice na způsob oltáříku, sochy sv. Václava a světců Prokopa a Anežky Přemyslovny, postranní oltář se sochou Panny Marie Lurdské a nová kazatelna. Všechny řezbářské práce na oltářích, křtitelnici a kazatelně umělecky provedl zdarma místní farář Antonín Lego.

Věžní hodiny pro kostel koupil jesenický rodák, pražský měšťan Antonín Bareš v roce 1891. Současně s kostelem byl založen i hřbitov.

Z dochovaných pramenů vyplývá, že v roce 1680 vypukl v Čechách asijský mor. V jesenické osadě zemřelo v krátké době 385 osob.

Před kostelem stojí vznosná a košatá lípa, jejíž stáří se odhaduje na více než 350 let. 

Výklenková kaple
Další zajímavou památkou v Jesenici je výklenková kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého.

Sochu koupili v roce 1832 jeseničtí občané Vojtěch Mrázek, Václav Bareš a dobrošovický František Jirásek. Vystavěli pro ni nízkou kapličku. Později byla kaplička zvýšena.

Kamenný most
Za pozornost stojí i kamenný most z roku 1868, který stojí na místě původního. Ten byl v roce 1865 stržen při povodni. Tento kamenný most přes své úctyhodné stáří poslední povodni v roce 2006 úspěšně odolal.

Křížová cesta – Kalvárie
Turisticky zajímavou svou unikátní sestavou 17 křížů se stala křížová cesta z obce Jesenice na vrch Kalvárie.

Slavnostní vysvěcení této historické památky se uskutečnilo 12. 9. 2004. V roce 2005 byla křížová cesta obohacena vybudováním naučné stezky. První zastavení naučné stezky je umístěno u jesenického kostela.

Renovace křížové cesty byla realizována z dotačních titulů v rámci Sdružení obcí Sedlčanska.

Zadní Boudy - zřícenina hradu Zvěřinec
Nejstarší písemná zmínka o Zvěřinci je z roku 1362. Píše se v ní o Martinu ze Zvěřince, který také nechal hrad postavit. Kolem roku 1412 hrad koupil Václav, horlivý stoupenec Mistra Jana Husa, a na Zvěřinci nabídl Janu Husovi pohostinství. Mistr ho přijal a v roce 1413 zde nějakou dobu pobýval, aby kázal venkovskému lidu. V polovině 15. století se majiteli hradu stali Růtové z Dírného. Nelze však jednoznačně doložit, zdali jej nechali zpustnout nebo zdali byl dobyt a vypálen. Historici se však přiklánějí k druhé variantě. O hradu se pak píše až při prodeji Mikuláši Mědenci z Ratibořic v roce 1539, ovšem je zmiňován jako pustý.

Ze skalního vrcholu, kde patrně stávala dřevěná věž (zřejmě obytná) je daleký výhled do sedlecké kotliny a na Sedlčany.

Zvěřinec se proslavil návštěvami Karla Hynka Máchy. Máchův otec pocházel z Měšetic a Karel Hynek zde trávíval prázdniny. Díky jeho vrstevníkovi A. N. Vlasákovi víme o prvním výletu party studentů na hrad Zvěřinec v roce 1829. Na zříceninu se pak Mácha vracel i sám a několikrát zde přespal. 

Na centrální skalce zříceniny hradu byla odhalena pamětní deska s tímto textem:
Zde dlíval a sny své spřádal, K. H. Mácha, pěvec " Máje ", smutný student z Měšetic.


PASSPORTY:

Po kliknutí na kartu se Vám zobrazí informace v PDF dokumentu, který si můžete uložit do počítače, nebo vytisknout.