Památky kolem středního toku Vltavy

MAS Sedlčansko

Jablonná

GPS lokace 49° 39’ 56’’N 14° 7’ 43’’E

Místní části
Horní Hbity


Obec se nachází 11 km východně od Příbrami.

Jablonná byla založena pravděpodobně někdy kolem roku 1550 a první zmínka o vsi toho jména je z roku 1585 v souvislosti s místem určení lesního a vodního pychu hajného pana Šebestiána Šanovce ze Šanova (t.č. držitele panství ve Smolotelích). Horní Hbity nejsou jistě o nic mladší než Hbity Dolní. Ve starých záznamech je velmi těžké vsi odlišit, neboť se tehdy na topografickou přesnost tolik nehledělo. Horní Hbity patřily v 17. století ke statku karlštejnskému na jehož půdě v neznáme době zřejmě vznikly, ale jejich počátek, vzhledem ke ztrátě starších kvaternů karlštejnských, nelze zjistit. Další zpráva o Jablonné je obsažena v „Taxe neb šacunku vsi Jablonný na panství Dobříšském“ z roku 1605, kde se uvádí, že tu bylo devět usedlých zemědělců platících úroky svatojiřského.

Nejvýraznější jablonnskou historickou událostí je bezpochyby veliký požár, který zachvátil obec 10. 8. 1864. Popelem lehlo 30 dřevěných stavení a jen 9 zůstalo stát. Požár byl založen úmyslně a zahynulo i množství hospodářských zvířat. Paradoxně prý ale vedl také ke značné modernizaci obce.


PASSPORTY:

Po kliknutí na kartu se Vám zobrazí informace v PDF dokumentu, který si můžete uložit do počítače, nebo vytisknout.