Památky kolem středního toku Vltavy

MAS Sedlčansko

Dublovice

GPS lokace 49° 40’ 12’’N 14° 21’ 17’’E
Mapa Dublovice

Pamětihodnosti:
Kostel Nejsvětější Trojice - NPÚ
Smírčí kamenný kříž - NPÚ
Rolnická usedlost čp. 15 - NPÚ
Boží muka - NPÚ

Místní části:
Břekova Lhota, Chramosty, Líchovy, Zvírotice


Území obce bylo osídleno lidmi již dávno před příchodem Slovanů. Bylo to dáno zejména nedalekým tokem řeky Vltavy. O této době vypovídají nejstarší nálezy kamenných nástrojů z dob starší i pozdní doby kamenné. V roce 1228 se poprvé objevuje v darovacích listinách jeptiškám benediktského kláštera sv. Jiří na Pražském hradě jméno vesnice Dublovice. Roku 1322 se objevuje v darovací listině Jana Lucemburského Heřmanu z Miličína název jedné z částí obce "Zvírotice" a roku 1352 v kupní smlouvě Rožmberské se objevují Líchovy a Břekova Lhota. O Chramostech se ví pouze, že se původně jmenovaly Chromosty.

Od roku 1326 se Zvírotice dostávají do držení Rožmberků a od roku 1352 také Břekova Lhota, Chramosty, Líchovy a část Dublovic. V druhé polovině 15. století zadlužení Rožmberkové obce několikrát zastavili a opět vyplatili, naposledy Lobkowiczům.

Od roku 1580 je území v držení Jakuba Krčína z Jelčan a po jeho smrti roku 1604 koupili panství zpět Lobkowiczové. Přes katastrální území obce vedla jedna z nejstarších komunikací slovanských Čech, zvaná cesta Pražsko-Bechyňská a další významnou cestou byla stezka Zrůbek - Sedlčany, po které se přepravovala sůl od Vltavy ze Zrůbku do Sedlčan a dále.

Zrušením osobního poddanství patentem 28.3.1848 a roboty zákonem z 25.9.1848 byla vrchnostenská správa nahrazena správou státní na nejnižší úrovni místní obce s volenými starosty a obecním zastupitelstvem. Prvním starostou obce byl zvolen roku 1869 Josef Smetana z č.p.20.

    


PASSPORTY:

Po kliknutí na kartu se Vám zobrazí informace v PDF dokumentu, který si můžete uložit do počítače, nebo vytisknout.