Památky kolem středního toku Vltavy

MAS Sedlčansko

Dolní Hbity

GPS lokace 49° 39’ 22’’N 14° 10’ 28’’E
Mapa Dolní Hbity

Pamětihodnosti:
Kostel sv. Jana Křtitele - NPÚ
Hřbitov - pouze některé náhrobky - NPÚ

Místní části:
Jelence, Káciň, Luhy, Nepřejov, Třtí


Počátky Dolních Hbit sahají do daleké minulosti. Přestože je to obec malá a nenápadná, její historie je velmi bohatá.Vznikla v přesně nezjištěné době, pravděpodobně ve 12. století na tzv. solné stezce, která vedla z dnešních Solenic, přes Kamýcký hrad - Vrš, do Prahy.

Vesnice je zajímavá již svým názvem, který je jediný v celých Čechách. Původně se ve staročeštině nazývala Tba, což znamená dbalý. Později se přejmenovala na Tybity, po úpravě jazyka Janem Husem na Tbity a později na Hbity. První písemná zpráva je z roku 1325, kdy český král Jan Lucemburský prodával kamýcké lovčí lesy s přilehlými vesnicemi panu Heřmanovi z Miličína.

V Dolních Hbitech se udržuje pověst o tom, že český král Karel IV. v těchto místech na lovu zabloudil, a protože zde chybil, nechal zde postavit kapličku a toto místo nazval Chybity. I když je tato historka zřejmě nepravdivá, existuje zde jedna zajímavost. Král Karel IV., za doby své vlády osobně jmenoval třikrát kněze pro dolnohbitskou faru. Tento doložený fakt je v našich dějinách ojedinělý a znamená to, že musel mít ke zdejšímu kraji určitý vztah.

Hbitům se nevyhnuly ani husitské války. Husité rozbořili a spálili původní starý kostel. Během třicetileté války, kdy si různí zemani a šlechtici prodávali tuto obec podle momentální potřeby peněz, celé Hbity vyhořely. 


Kostel sv. Jana Křtitele

Kostel stojící na místě starého gotického kostelíka je vytvořen v pseudorománském slohu. Z gotického kostelíka, který zde stával asi od roku 1368 do jeho zboření v roce 1868, se do dnešní doby nic nezachovalo. Nový kostel byl dostavěn v roce 1872 a posvěcen 24.dubna 1875 kardinálem
Schwarzenbergem.
Dne 26.ledna 1968 uhodil do hlavní věže kostela blesk a z 36 metrů vysoké věže uhořelo 6 metrů. Při hašení byly také poškozeny varhany. Oprava po vyhoření věže byla provedena během léta a podzimu 1968.
V současné době je zrekonstruována věž kostela včetně
fasády.


PASSPORTY:

Po kliknutí na kartu se Vám zobrazí informace v PDF dokumentu, který si můžete uložit do počítače, nebo vytisknout.