Památky kolem středního toku Vltavy

MAS Sedlčansko

Sedlčansko - kraj ležící přibližně 50 kilometrů na jih od Prahy. Kraj plný žulových skalisek a balvanů, kraj lesů, pastvin a rybníků.

Mapa MAS Sedlčansko

Na jeho jižním okraji se táhne výrazný hřeben, lidově nazývaný Čertova hrbatina. Nejvyšší horou Sedlčanska je vrch Králov s výškou 672 metrů nad mořem.

Západní částí protéká řeka Vltava, odedávna stará dopravní tepna spojující jižní Čechy s Prahou. Dřívější hluboké koryto staré řeky, obklopené vysokými skalami zatopily vody Orlické, Kamýcké a Slapské přehrady. Pískové náspy na březích jezera daly možnost pro rozvoj rekreace.

Samotné město Sedlčany se nachází v místě soutoku dvou vodnatých potoků, Sedleckého a Mastníka. Místo, kde se křížily důležité dopravní tepny, bylo vhodné pro založení slovanské osady pravděpodobně již v 10. století. 

 

Informace a podklady byly volně získány na internetu:

Dále byly použity:

  • informace získané na jednotlivých OÚ
  • vlastní fotografie z firemního archívu zpracovatele
  • Čeněk Habart - Sedlčansko, Sedlecko a Voticko, 4. díl, 1995
  • Pavel Toufar - Tajemnou českou krajinou - Záhadné Sedlčansko, 1. vydání, 2003
  • Velká turistická enycklopedie Středočeský kraj, 1. vydání, 2007
  • Vlastivědný sborník Podbrdska 31/11986, Sedlčanský sborník 4, 1988
  • Nechvalice 1996 - 700 let obce a 200 let školy, 1996
  • Dublovice, 2. vydání, 2008

 

 

Obce v územní působnosti MAS Sedlčansko

zpět na úvodní stranu