Památky kolem středního toku Vltavy

BRDY Vltava

Velká Lečice

GPS lokace 49°48’50’’N 14°18’54’’E

Oficiální web: http://www.velkalecice.estranky.cz
Tel: 318 543 851
Místní části: Velká Lečice

 


První písemná zmínka o obci pochází z roku 1412.

Obec se nachází v členité krajině Dobříšské pahorkatiny, ovlivněné protékající říčkou Kocábou. Od Prahy je vzdálena cca 40 km a umístěna je v blízkosti oblíbených turistických míst - Mníšek pod Brdy, Nový Knín a Štěchovice.

Obec tvoří 97 čísel popisných s 163 obyvateli. Domy jsou rozloženy při potoce a jeho přilehlých stráních, částečně na rovině zvané na „Vrchu“ a část domů nalezneme i za řekou Kocábou v části „Na Štěkandě“. Kromě zachovaných historických domů se v obci nalézá kaple z 1. pol. 19. stol. a dvě menší kapličky označované „Boží Muka“ a „u Křížku“. Obci též náleží dva menší rybníky - Obecní, přestavěný na požární nádrž, a rybník Kahunka v polích.

V pozdní době kamenné, tj. kolem roku 2000 př.n.l., byla již krajina kolem dnešní obce asi člověkem užívána, ale nevíme zda byla trvale osídlena. Vzhledem ke zlatonosným žilám, které se kolem naší obce nacházejí, lze předpokládat, že kolem roku 250 př.n.l. rýžovali zlato v okolí obce Keltové. Důkazně víme, že kolem 11. stol. n.l. se v našem kraji těží zlato a jsou o naší obci první písemné záznamy.

Zlatá žíla se táhne od Čísovic na Zahořany, Rymaně, Pleš, Bratřínov, Malou a Velkou Lečici, Knín, Sudovice, Kozí Hory, Libčice a Mokrsko.

Za zlatem přicházejí horníci a stavějí si nejprve boudy, později i chalupy. Kraj je zde lesnatý a plný zvěře. První obydlí si staví tam, kde jsou k tomu příhodné podmínky - voda (říčka Kocába) a vhodné místo (vyvýšenina horní části obce).

Někdy před tím, než přicházejí první horníci existuje v těchto hlubokých lesích osada nebo spíše chata, kde je možno si při lovu na zvěř odpočinout mezi jednotlivými leči. A protože jsou ta místa dvě, říká se tam Velká nebo Malá Lečice.

O dolování v blízkosti obce svědčí opuštěná důlní místa v údolí Kocáby, v Babím dole směrem ke Krámům a na kopci Nevada. Stará opuštěná důlní místa lze navštívit i dnes, když se vydáme po naučné stezce vytýčené u příležitosti pořádání MS v rýžování zlata v roce 1999.

Malá Lečice byla až do roku 1920 spojena s Velkou Lečicí.

Počátkem 80. let byla obec připojena k Nové Vsi a stala se osadou, počátkem roku 1990 opětovně osamostatněna.

Nejvýznamnějším rodákem obce byl bezesporu JUDr. Ladislav Sirový, který byl od roku 1988 až do své tragické smrti v roce 1992 generálem a velmistrem Rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou, jediného mužského řádu, který má výlučně český původ a byl založen sv. Anežkou Přemyslovnou.

KULTURNÍ PAMÁTKY

Výklenková kaplička

Výklenková kaplička z 19. století na křižovatce cest v horní (severní) části obce je obklopená dvěmi vzrostlými lípami. Kaplička byla naposledy rekonsturována v roce 1995, zároveň byla vysvěcena a při rekonstrukci bylo do útrob kapličky zazděno pouzdro s dopisem pro příští generace. Kopie dopisu je přiložena k zápisům v obecní kronice.

DALŠÍ PAMÁTKY

Zachovalé historické domy

Kaplička "Boží Muka"

Kaplička "u Křížku".

 


PASSPORTY:

Po kliknutí na kartu se Vám zobrazí informace v PDF dokumentu, který si můžete uložit do počítače, nebo vytisknout.