Památky kolem středního toku Vltavy

BRDY Vltava

Svaté Pole

GPS lokace 49°45’04’’N 14°10’08’’E

Oficiální web: http://www.svatepole.eu
Tel: 318 586 266
Místní části: Svaté Pole, Budínek

 


Název obce pochází dle pověsti podle hlíny donesené z Kristova hrobu v Jeruzalémě, jíž byl posvěcen zdejší hřbitov. Před postavením dobříšského kostela zde byl farní kostel i pro Dobříš. Legenda praví, že na místě dnešní vsi stávala studánka, která navrátila zrak slepému dítěti, její otec na tom místě nechal poté vystavět kapličku.

KULTURNÍ PAMÁTKY

Kostel sv. Alžběty Duryňské

Původně gotický kostel sv. Alžběty ze 14. stol. byl zbarokizován v letech 1711-12. Upraven byl v roce 1811. Hlavní klasicistní oltář se sochami sv. Rocha a sv. Pavla pochází z období okolo roku 1800. Z nejstarších období svatyně se dochovalo zdivo kněžiště a lodi.

 

<< Fara čp. 1

Boží muka

DALŠÍ PAMÁTKY

Památník obětem 1. sv. války u kostela

Kaplička Budínek

Roubený dům naproti kostelu

 


PASSPORTY:

Po kliknutí na kartu se Vám zobrazí informace v PDF dokumentu, který si můžete uložit do počítače, nebo vytisknout.