Památky kolem středního toku Vltavy

BRDY Vltava

Stará Huť

GPS lokace 49°47’06’’N 14°11’56’’E

Oficiální web: http: www.starahut.eu
Tel: 318 522 269
Místní části: Stará Huť

 


Stará Huť se rozkládá na úpatí Brd mezi rybníky Huťský a Strž. Ves byla založena okolo roku 1674, kdy zde majitel dobříšského panství, František Maxmilián Mansfeld nechal postavit železárnu. Osadě se začalo říkat Huť.Teprve když byl v Obecnici postaven další provoz, začalo se této obci říkat Stará Huť. Hamry, slévárny a později strojírny zde fungovaly po dlouhá léta, byla zde zřízena první válcovna železa na vodní pohon ve střední Evropě. Úpadek zaznamenává hutnictví v obci ve dvacátých letech 20. století, defi nitivně se železárna zavírá roku 1926. Objekt byl po 2. světové válce užíván jako strojírna. V současné době je majetkem soukromé strojírenské společnosti.

Po desítky let se obyvatelé Staré Huti živili také rukavičkářstvím. Po uzavření Rukavičkářských závodů v Dobříši však zde toto řemeslo zaniklo. Na návsi se nachází novogotická kaple Nanebevzetí Panny Marie vysvěcená roku 1897.

V obci byl vždy bohatý kulturní život, působily zde už od 19. století ochotnické spolky a amatérské kapely. Zásadní význam pro osvětu a vzdělání měla stavba základní školy v roce 1897. Dlouhá léta zde působil regionálně významný pedagog Ladislav Malý. Dalšími osobnostmi spojenými s obcí Stará Huť byli např. malíř Josef Loukota, geolog Otakar Feistmantel, houslista Alois Synek. Krátkodobě zde pobývala herečka Leopolda Dostálová se sochařem Karlem Dvořákem. Významnou osobností současnosti je dálková plavkyně Jana Pechanová.V bývalé správní budově u rybníka Strž, kde ve třicátých letech minulého století pobýval spisovatel Karel Čapek, se dnes nachází Památník Karla Čapka.

KULTURNÍ PAMÁTKY

Vila čp. 125 – památník Karla Čapka
www.capek-karel-pamatnik.cz

Na místě, kde se dnes nachází Památník Karla Čapka, byla původně železárna. Správní dům byl vybudován asi v polovině 19. století a továrna zde fungovala do konce tohoto století. Po první světové válce získal nemovitost Václav Palivec, správce panství Colloredo-Mansfeldů. V roce 1935 ho věnoval Karlu Čapkovi a jeho manželce, herečce Olze Scheinpfl ugové, do doživotního užívání. Spisovatel tu často trávil volný čas až do roku 1938, kdy v prosinci zemřel v Praze na zápal plic. Po roce 1948 byla nemovitost vyvlastněna a dále užívána jako bytový dům. Od roku 1961 se začala budovat expozice věnovaná Karlu Čapkovi, která fungovala až do 90.let. Po roce 1989 byl dům navrácen rodině Palivců. Od roku 1996 probíhala rozsáhlá rekonstrukce a od svého znovuotevření, dne 25.dubna 1997, je místo známé jako Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše. Památník je nyní příspěvkovou organizací Středočeského kraje.

DALŠÍ PAMÁTKY

Kaplička Nanebevzetí Panny Marie

Železárny

 


PASSPORTY:

Po kliknutí na kartu se Vám zobrazí informace v PDF dokumentu, který si můžete uložit do počítače, nebo vytisknout.