Památky kolem středního toku Vltavy

BRDY Vltava

Rosovice

GPS lokace 49°45’23’’N 14°06’32’’E

Oficiální web: http://www.rosovice-obec.cz
Tel: 318 586 189
Místní části: Rosovice, Sychrov, Holšiny

 


První zmínka o obci Rosovice pochází z 19.června 1305. Ves byla příslušenstvím hradu Dobříš. 24.6.1321 ji Štěpán z Tetína vyzvedl na ves zákupní či městečko. Lenní dvůr stával při rybníku Sychrovském. Kolem roku 1390 se Rosovice dostaly k arcibiskupskému panství Příbram, pak ( kolem roku 1520) část k Valdeku, po vysazení Příbrami na město (20. 11. 1579) vráceno k Příbrami, ale rozprodáno. K panství Dobříš se Rosovice dostaly kolem roku 1600. Část Sychrova náležela k dobříšskému panství, a to včetně rybníka( o němž je zmínka z r. 1491). Majitelé léna se střídali. Roku 1540 král Ferdinand propustil dvůr Sychrovský se vším a všelikým jeho příslušenstvím dosud manským ku hradu Dobříši a dal jej co dvůr dědičný, zpupný a svobodný se 4 lány dědin a jeho svobodami i zvůlí nejvyššímu písaři a purkrabí karlštejnskému Janu Bechyni z Lažan a na Pičíně. Léno pak z desek zemských vymazáno a zapsáno co statek zpupný v desky zemské. Tato část vsi dostala se později ku statku obořišťskému, kdežto jiná část vsi ku Dobříši zůstávala, zejména též rozsáhlý rybník. Po válce třicetileté byl vystavěn na místě někdejšího manství v části obořišťské nový dvůr a roku 1653 dvě chalupy a krčma. Roku 1788 měl Sychrov 10 popisných čísel, z nichž část náležela k Dobříši a část k obořišťskému panství – ta byla k Dobříši přikoupena 25.8.1789. Roku 1849 tu bylo již 15 čísel popisných.

Dnes v Rosovicích působí mnoho spolků i škola, každoročně se koná pouť.

KULTURNÍ PAMÁTKY

Kaplička sv. Anny

Kaplička stojí u cesty z Dobříše směrem na Rosovice, u odbočky k bývalému vojenskému prostoru. Je z roku 1755, v pozdně barokním slohu.

DALŠÍ PAMÁTKY:

Kostel sv. Petra a Pavla v Rosovicích

Pomník padlým v 1.světové válce u kostela v Rosovicích z roku 1929

Pomník (hrob) padlého sovětského partyzána ve 2. světové válce (Holšiny)

Dřevěná zvonice (Holšiny)

Kříže u cest

 


PASSPORTY:

Po kliknutí na kartu se Vám zobrazí informace v PDF dokumentu, který si můžete uložit do počítače, nebo vytisknout.