Památky kolem středního toku Vltavy

BRDY Vltava

Pičín

GPS lokace 49°44’40’’N 14°03’18’’E

Oficiální web: http://www.picin.cz
Tel: 318 611 142
Místní části: Pičín

 


Název obce pochází buď z latinského slova piscina - rybník, jelikož je v okolí množství rybníků; nebo ze staroslověnského pěčina, tedy hezké místo. První písemná zmínka o existenci osady, ležící 7 km severně od Příbrami, pochází z r.1289. Již v té době byla ve vsi fara a kostel Narození Panny Marie, písemně doložený k r.1289. Majiteli byli páni ze Strakonic. V r.1320 se Vilém ze Strakonic vzdal svého patronátního práva nad tamním kostelem natrvalo ve prospěch strakonických johanitů a před r.1373 přešla do jiných rukou i sama vesnice (v roce 1373 tu seděl jistý Slavimír se svou sestrou a strýcem, v roce 1393 Albert z Pičína a další, až do sklonku 15. století – někdy v těch časech byla ve vsi vybudována tvrz, prvně uvedená v roce 1473).

KULTURNÍ PAMÁTKY

Hřbitovní kostel Panny Marie

Je původně gotický, byl postaven snad již před rokem 1320, kdy bylo panství darováno maltézskému řádu. Vlastní hřbitov je obehnaný zdí s barokní sloupovou branou z roku 1691, se znakem Dubských z Vitiněvsi.

Středověká tvrz

Ve středověku (patrně ve 13. století) v Pičíně vznikla tvrz, která postupným rozšiřováním nabyla charakteru hradu. Bývalá tvrz (od 18. století sýpka) stojí v západní části obce nad rybníkem Příkopem. Přístup k ní vede z návsi od kostela P. Marie rozsáhlým hospodářským dvorem, ve kterém v minulosti sídlilo jednotné zemědělské družstvo, dnes je tento areál majetkem soukromníků. Budova bývalé tvrze, dnes přestavěna na sýpku, je objektem dvojkřídlým, uzavírajícím od západu hospodářskými budovami původní dvůr lichoběžníkového půdorysu. Severní křídlo o velké síle kamenných zdí je dnes nižší o patro, je obdélného půdorysu, situované podélnou osou od západu k východu. Na něj nasedá poněkud kose křídlo jižní patrové sýpky, rovněž obdélníkového půdorysu, s vysokou valbovou střechou.

Fara čp. 10

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ PAMÁTKY:

Kaplička Žírovy

 


PASSPORTY:

Po kliknutí na kartu se Vám zobrazí informace v PDF dokumentu, který si můžete uložit do počítače, nebo vytisknout.