Památky kolem středního toku Vltavy

BRDY Vltava

Obořiště

GPS lokace 49°44’27’’N 14°09’14’’E

Oficiální web: http://oboriste.obec.cz
Tel: 318 586 019
Místní části: Obořiště, Lhotka

 


Obec Obořiště je tvořena dvěma místními částmi – Obořiště a Lhotka. První dochovaná písemná zmínka o vsi Obořiště pochází z 21. srpna roku 1333. Zajímavostí je, že tudy procházela větev nejstarší a nejdůležitější obchodní komunikace, tzv. Zlatá stezka, vedoucí z Pasova přes Březnici, Milín, Dobříš a Mníšek do Prahy. V té době byla ves rozdělena mezi několik vlastníků. V roce 1508 byla ves majetkem Petra Břekovce z Ostromeče. Za něj nebo za jeho potomků, došlo ke spojení všech částí statku Obořiště. Ten v roce 1550 koupil Zikmund Valkoun z Adlaru a Petr Zálužský z Podhoří na Nedrahovicích.

Několik následujících desetiletí o osudech vsi prameny mlčí. Teprve v roce 1641 se v držení Obořiště připomíná Jan Vitanovský z Vlčkovic a pak jeho syn Ctibor (+ 1655). Vdova po Ctiborovi, Saloména Terezie Chanovská z Dlouhé Vsi, prodala v roce 1675 Obořiště pražskému světícímu biskupovi Tomáši Pešinovi z Čechorodu.

Nový majitel zemřel v roce 1680 na mor. V závěti odkázal ves Obořiště Řádu pavlínů s přáním, aby zde pavlíni založili klášter. Řád s jeho výstavbou začal poměrně brzy, neboť již v roce 1688 byl dokončen. Jen o 14 let později začala stavba kostela svatého Josefa, jenž byl 21. 3. 1712 slavnostně vysvěcen.

Klášter pavlínů byl v roce 1786 zrušen a jeho majetek převzala česká královská komora. Od ní Obořiště koupil František Gundakar kníže Colloredo-Mansfeld, vlastník panství Dobříš. Za jeho vnuka Františka Gundakara II. byla ukončena vrchnostenská správa a ta nahrazena správou státní.

KULTURNÍ PAMÁTKY

Klášter čp. 1

V současnosti je v klášteře výchovný ústav pro mládež (historie viz. výše).

Socha Sv. Jana Nepomuckého – Stojí před ohradní zdí klášterní zahrady.

 

DALŠÍ PAMÁTKY

Kaplička na rozcestí k Novému rybníku

Kaple ve Lhotce

Historické domy (Obořiště čp. 46, čp. 4, Lhotka čp. 2)

 


PASSPORTY:

Po kliknutí na kartu se Vám zobrazí informace v PDF dokumentu, který si můžete uložit do počítače, nebo vytisknout.