Památky kolem středního toku Vltavy

BRDY Vltava

Korkyně

GPS lokace 49°46’46’’N 14°20’51’’E
Mapa Korkyně

Oficiální web: http://www.korkyne.cz
Tel: 318 543 994
Místní části: Korkyně, Křížov

 


Spisovatel a historik Bartoloměj Paprocký napsal již roku 1602 některé české lidové paměti, mezi nimi i stručnou „Pověst o Korkyni“. V té se praví, že v dávných dobách jeden český kníže prohrál bitvu a utíkal před nepřítelem sám k Vltavě. Ta se ale v ten čas nedala přebrodit. Chodil kolem řeky,až přišel k chaloupce. U poddaného člověka, staročeským jménem Bleh si odpočinul a ten jej pak v noci převezl přes Vltavu v malé lodičce ,které se tehdy říkalo korka / malá loďka/ Po čase si kníže na onoho člověka vzpomněl, pozval si jej a věcně jej odměnil. Mimo jiné i tím, že jej povýšil do svobodného stavu, daroval mu pozemky a udělil mu erb se znamením korky. Od té doby se všichni členové rodu jmenovali Korkové, což časem přešlo na příjmení Kůrka.

Podle prvního dvorce Korků vznikl i název dědiny Korkyně. K samotnému udělení erbu je třeba podotknout, že nejstarší dochovaný erb je z roku 1220 na pečeti Vítka z Prčice. To již české zemi nevládli panovníci s titulem kníže, ale s dědičným titulem král, čímž je verze kníže a udělení erbu v pověsti zpochybněno. Rod Korků zde sídlil ale jen do roku 1390. V tomto roce Korkové dědinu prodali vladykovi Odolenovi z Pyšel. Korkové se pak vyskytují jako držitelé Suchého Dolu u Příbramě, který byl patrně rozsáhlejší a výnosnější a to až do roku 1605. Petr Korka byl významným vojevůdcem a jako šlechtic hostil na tvrzi Ostrov arciknížete Ferdinanda. Byl poté i královským hejtmanem dobříšského komorního panství. Další Korkové zastávali funkce hejtmana brněnského hradu a hejtmana královských vojsk na Vyšehradě. Původně v Korkyni stávala prastará nevelká a snad jen dřevěná tvrz, jako sídlo místních vladyků. Její existence byla bohužel zaznamenána jako rozpadlá kolem roku 1600. (Hrady, zámky a tvrze, díl IV, 1985, str. 154). Posledním vladykou se sídlem v Korkyni byl Jindřich Škorně. Po jeho odchodu již asi chatrná tvrz nebyla udržována , až zcela zanikla. Okolo roku 1600 získal korkyňský statek Matyáš Kramer z Grunova a za něho došlo k významné změně. Nechal totiž postavit novou kamennou tvrz a k tomu přikoupil i Smilovice. Zachoval se i hrubý popis tvrze. Bývala to kamenná přízemní budova, z jedné strany chráněná rybníkem. Ve svém podélném půdorysu od západu k severu sahala k sousednímu stavení, kde její zbytky byly upraveny na sýpku. Západní část tvrze u čp. 17 měla ještě začátkem 19. století hladkou fasádu s římsou, střed zaujímala loď kaple s plochým stropem, trojúhelným stropem k západu. Obdélný, trojboce uzavřený a váleně zaklenutý presbytář byl připojen k severní straně. Po smrti Kramera koupil korkyňský statek s tvrzí a Smilovicemi Jan Bechyně z Lažan. Ten též vlastnil i Prostřední Lhotu, Přední, Zábornou Lhotu, Mokrsko a Libčice. Roku 1625 koupil tvrz se všemi vesnicemi Václav Vratislav na Starém Kníně. Jeho potomek Jan Vojtěch se pak oženil s dcerou Jana Bechyně a stal se roku 1635 majitelem korkyňského panství. To již k němu patřily Chotilsko, Křížov, Hněvšín, Lipí a části Čímě. Ke statku v Korkyni patřila kovárna, pivovar, ovčín, poplužní dvůr s dobytkem a chaloupky poddaných. Na tvrzi se narodilo Janu Vojtěchu Vratislavovi několik potomků. K roku 1666 je u tvrze zaznamenán jako „písař“ tedy něco jako správce panství Václav Lipecký. Vratislav posléze prodal r.1670 panství majiteli mníšeckého zboží Serváci Engelovi. K tomu i vesnice Chotilsko, Křížov, Hněvšín, Lipí a část Čímě. Zánikem Korkyně jako samostatného panství ztratila tvrz svůj účel a pustla. Kaple byla zrušena roku 1790 a přeměněna na obytné stavení. Mezitím Engelové r.1680 Korkyni prodali zbraslavskému klášteru. Nakonec přešlo na Náboženskou Matici, která majetek rozprodala v dražbě. V polovině 19. století zanikly poddanské povinnosti a robota.

Od roku 1990 je Korkyně opět samostatnou obcí, patří k ní Křížov i část osady Pánkov a samota Háje. V obci se nachází dětský domov.

PAMÁTKY

Kapličky v Křížově
Kaplička v Korkyni

 


PASSPORTY:

Po kliknutí na kartu se Vám zobrazí informace v PDF dokumentu, který si můžete uložit do počítače, nebo vytisknout.