Památky kolem středního toku Vltavy

BRDY Vltava

Drevníky

GPS lokace 49°43’06’’N 14°16’36’’E

Oficiální web: http://www.drevniky.obec.cz
Tel: 318 595 103
Místní části: Drevníky, Drhovice, Nechalov, Slovanská Lhota

 


Obec leží 10 km jihovýchodně od Dobříše a přibližně 3 km na východ od obce se nachází Slapská přehrada. K Vltavě se táhne dlouhé romantické údolí Hubenovského potoka Obec byla založena pravděpodobně již v době osidlování této oblasti v roce 1012.

K obci Drevníky patří osada Slovanská Lhota, která byla kdysi nazývána Lhota Milostiva, jejíž zakladatel se jmenoval Milosta (Miloš) a která byla založena asi počátkem 14. stol. Karel IV. ji daroval pražskému Slovanskému klášteru v Emauzích a od té doby je nazývána Slovanskou Lhotou.

Nad obcí Drevníky po pravé straně silnice směrem na Dobříš leží samota Slovanský Dvůr.První zprávu o této budově uvádí J. Schaller r. 1788, který ji nazývá zámkem. Jedná se o rozlehlý hospodářský objekt se čtvercovým dvorem, chráněným ze všech stran budovami a zdmi. Severní strana je stavěna na starých, mohutných základech z kamene. V jihovýchodním nároží bývala kaple s rovně ukončeným presbyteriem (dnes zazděným) a téměř čtvercovou lodí, nesenou pilíři s pasy a klenbami tvaru české placky. Pod ní jsou prý sklepy.

Objekt není přístupný veřejnosti, v minulosti jej používalo JZD, dnes je v soukromých rukách.

PAMÁTKY

Kaplička na návsi v Drevníkách

U kapličky se stanovou střechou a se zvoničkou z 1. poloviny 19. stol. roste skupina lip starých 100 let, vysokých 19-20 m, s obvodem kmene 210-290 cm.

Bývalá cihelna

U samoty 2 km od vsi u silnice na Županovice je bývalá cihelna. Pec byla ojedinělou kombinací klasické a klikaté kruhovky.

 

Kaplička Milina

Kaplička Nechalo

Kaplička ve Slovanské Lhotě

 


PASSPORTY:

Po kliknutí na kartu se Vám zobrazí informace v PDF dokumentu, který si můžete uložit do počítače, nebo vytisknout.