Památky kolem středního toku Vltavy

BRDY Vltava

Daleké Dušníky

GPS lokace 49°43’44’’N 14°11’17’’E
Mapa Daleké Dušníky

Oficiální web: http://dalekedusniky.cz
Tel: 732 175 820
Místní části: Daleké Dušníky, Druhlice


Daleké Dušníky jsou obec v severovýchodní části okresu Příbram.

Leží v údolí říčky Kocáby pod kopci Druhlický vrch (442 m) a Tuškovský vrch (441 m).

Obec má 2 místní části - vlastní Daleké Dušníky (kde sídlí obecní úřad) a Druhlice. Ubývání počtu obyvatel v Dalekých Dušníkách a přírůstky v Druhlicích (vlivem nové výstavby) způsobují vyrovnávání jejich počtu.

Např. v roce 1970 tvořily Druhlice z celkového počtu obyvatel obce jen 37%, zatímco podle sčítání v roce 2011 je to už 44%.

První písemné zmínky o obci pochází z roku 1357. Dne 10. června 1348 položil císař Karel IV. základní kámen hradu Karlštejna (Václav Bartůněk, Karlštejn, Praha 1948, s. 11) a 27. března 1357 vydal latinskou zakládací listinu karlštejnské kolegiátní kapituly (Bedřich Mendl, Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, pars VI, Pragae 1928, s. 306 nn), v níž kromě jiného daroval děkanům a kanovníkům této kapituly desátky z příjmů náležejících ke hradu Karlštejnu, mezi nimi také desátek ze vsi Dušník padesát tři groše a čtyři malé peníze a ze dvou tamních mlýnů třináct strychů obilí. Fotografi i této listiny, dnes uložené v Národním archivu v Praze, a její moderní český překlad naposledy vydal František Fišer v knize Karlštejn, Kostelní Vydří 1996, (s. 10, 265-69).

V roce 1869 čítala obec 534 obyvatel, v roce 1900 to bylo 594 a nejvíce obyvatel žilo v obci kolem roku 1930, kdy vzrostl až na 625. Poté se počet obyvatel začal snižovat a obec zaznamenává neustálý pokles svého obyvatelstva, v roce 1970 dosáhl počet obyvatel 415 a v současnosti čítá obec spolu s Druhlicemi 405 obyvatel. Obec Daleké Dušníky je dle historického hlediska typu okrouhlice. Střed obce se vyznačuje typickou vesnickou výstavbou, která je charakterizována velkými hospodářskými usedlostmi s typickým uspořádáním obytného objektu, stodol a kůlen. V okrajových částech obce je výstavba již koncipována odlišně, vyskytuje se zde ulicová výstavba rodinných domů, které jsou typické pro příměstská sídla a byly realizovány v průběhu druhé poloviny 20. století.

DALŠÍ PAMÁTKY

Kaplička Daleké Dušníky

Kaplička Druhlice

Kříže u cest

 


PASSPORTY:

Po kliknutí na kartu se Vám zobrazí informace v PDF dokumentu, který si můžete uložit do počítače, nebo vytisknout.