Památky kolem středního toku Vltavy

BRDY Vltava

Čím

GPS lokace 49°46’38’’N 14°23’03’’E
Mapa Čím

Oficiální web: http://www.cim-obec.cz
Tel: 318 543 957
Místní části: Čím

 


První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318. Nejstarší osídlení je doloženo k roku 1316. Původní název býval Čámy a odvozoval se od staročeského osobního jména Čám. Člověk tohoto jména měl být zakladatelem prvního dvorce v místě, který byl nazýván Čámův dvůr. Později byl nazýván Čámy.

Pokračovatelé rodu se rozlišovali různými osobními jmény, pocházeli však z Čámů a proto měli přídomek Čámové, později Čámští. Odtud už jen kousek k názvu Čím.

Ludvík Kopáček uvádí v Pamětech obce Čími a Moráně zajímavou roztržku mezi vladyky Petrem z Korkyně a Jindřichem z Čámů, zaznamenanou v Zemských deskách půhonných. Roku 1316 žaloval Petr Jindřicha, že jej se svojí čeledí přepadl na cestě a porubal mu koně. Vznikem manských dvorů byla vesnice Čámy rozdělena na dvě části. Tajemství staré podzemní chodby: místní pamětníci potvrdili, že ze sklepa bývalého zájezdního hostince Korbela vedla podzemní chodba a to severním směrem k lesu Dírný s odbočkou směrem k Hájům. Chodba měla vstup ze sklepa Korbelky. Ještě před několika desítkami let se dalo do chodby vstoupit, ale po několika metrech již byla z části zavalena a nikdo se neodvážil dál. Do chodby byl údajně vpuštěn pes, který chodbou prolezl a vrátil se do vsi z lesa Dírného. Pamětníci znali i východ z chodby v lese, ale ten je již desítky let zavalen. Ve středověku bylo zcela běžné, že z tvrzí vedly podzemní chodby jako úniková cesta při ohrožení života. V prosinci 2007 udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky obci znak a vlajku. Návrh zpracoval spisovatel Jan Čáka, mimo jiné autor knih Zmizelá Vltava a Toulání po Brdech. Štít je půlený stříbrným pruhem, který znázorňuje řeku Vltavu lemující území obce. V horním modrém poli je zlaté slunce s dvaceti paprsky připomínající těžbu zlata v okolí. Ve spodním červeném poli jsou zkřížené dvě stříbrné sekery se zlatými topůrky, které jsou erbem Čámských z Ostrého, s nimiž je spjata nejstarší historie obce.

Okolní krajina je vyhledávaná jako houbařská a rekreační oblast a je vhodná pro pěší i cykloturistiku. V katastru obce se nachází stovky rekreačních chat.

DALŠÍ PAMÁTKY

Kaplička na návsi

Čtyřboká kaplička se nachází na návsi a pochází z roku 1901.

 


PASSPORTY:

Po kliknutí na kartu se Vám zobrazí informace v PDF dokumentu, který si můžete uložit do počítače, nebo vytisknout.