Památky kolem středního toku Vltavy

O PROJEKTU

O PROJEKTU

Tato publikace vznikla v rámci projektu Památky kolem středního toku Vltavy aneb vraťme život našim památkám, jehož cílem bylo zmapování kulturních památek a ostatních významných kulturně-historických prvků na celém území v působnosti místních akčních skupin Brdy-Vltava a Sedlčansko, s následným vypracováním studií obnovy pro dvě památky. MAS Brdy-Vltava a MAS Sedlčansko mají společné hranice vymezené řekou Vltavou.

Povodí řeky tak tvoří přirozené území, což se projevuje i v rozmístění a druhu památek v oblasti.

Kulturní památky významným způsobem dokreslují půvab krajiny a spolu s přírodními prvky dotvářejí charakter oblastí a přispívají k rozvoji cestovního ruchu.

Tento partnerský projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci opatření IV. 2. 1. Realizace projektů spolupráce
Programu rozvoje venkova ČR.

Součástí této publikace je internetová stránka o kulturním dědictví na území obou místních akčních skupin:

www.pamatkystrednitokvltavy.cz